< návrat zpět

3. čáslavský hudební festival 2009

3. čáslavský hudební festival, neboli festival mladých hudebních interpretů 18. 7. 2009: Caine, Abakuk, Po Stopách Yettiho, El Amarna, Simulantenbande, H-H Blues, Studená sprcha.